Εργα

Έργα διπλού άξονα

5 MW στη Βόρεια Κίνα

5 MW στη Βόρεια Κίνα

Εργοστασιακό έργο

Εργοστασιακό έργο

Έργο πράσινης ζώνης

Έργο πράσινης ζώνης

Βουνό έργο

Βουνό έργο

Ηλιακός ιχνηλάτης μετά το χιόνι

Ηλιακός ιχνηλάτης μετά το χιόνι

Έργα μονού άξονα

Προκαθορισμένο

20 MW στην Κεντρική Κίνα

Προκαθορισμένο

20MW κεκλιμένο μονό άξονα στην έρημο

Προκαθορισμένο

Επίπεδος μονός άξονας 40MW ZRPT με κεκλιμένη μονάδα

110MW με διπρόσωπες μονάδες

110MW με διπρόσωπες μονάδες

Έργο στέγης

Έργο στέγης

Χειροκίνητα ρυθμιζόμενα έργα σταθερής τοποθέτησης

Έργο SPIC 50MW

Έργο SPIC 50MW

Έργο 20 MW στην έρημο

Έργο 20 MW στην έρημο